Hakkında

 

 

İpek Güzide Pur, klinik psikolog, psikoterapist ve akademisyendir. 

Kadıköy Anadolu Lisesi 2002 yılı mezunlarındandır. Pur, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) psikoloji bölümünden mezun oldu. Psikoloji lisansının yanı sıra sosyoloji yandal programını tamamladı. Sonrasında ODTÜ Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak ”uzman klinik psikolog”; doktora programını tamamlayarak ”klinik psikolog doktor” ünvanını aldı. 

Lisansüstü eğitimi boyunca bilişsel davranışçı terapi ve psikanalitik terapiler üzerine kapsamlı bir kuramsal eğitim aşamasından sonra ODTÜ Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde (UYAREM) iki yıl süreyle psikoterapi uygulaması yaparak bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik terapi  süpervizyonlarını Prof. Dr. Nuray Karancı, Prof. Dr. Tülin Gençöz ve Prof. Dr. Faruk Gençöz’den aldı. Çift terapisi alanında ise doktora programı kapsamında ve devamında ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan sistemik aile terapileri üzerine teorik eğitim ve süpervizyon aldı. Bunlara ek olarak olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Aile Danışmanı’dır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında çok sayıda eğitim ve araştırma hastanesinin psikiyatri kliniğinde staj yaptı. İstanbul Üniversitesi Ergen Ruh Sağlığı polikliniğinde bir akademik yarıyıl boyunca Psikanalist ve Eğitim Analisti Doç.Dr. Talat Parman’ın ergen görüşmelerine gözlemci olarak katıldı. Bir diğer akademik yarıyıl boyunca da İstanbul Üniversitesi Yetişkin Psikiyatri servisinde Klinik Psikolog Prof.Dr. Arşaluys Kayır’ın vajinismus grup terapisinde asistanlık yaptı. Yaklaşık bir yıl Ankara Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Prof.Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun başhekimliğinde uzman klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalıştı. 

Yüksek lisans ve doktora tezleri TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından desteklendi. Yüksek lisans tezini Prof. Dr. Faruk Gençöz danışmanlığında, alkol bağımlılığı tedavisinde bir grup terapisi tekniği olarak sinematerapi kullanımı üzerine yaptı. 2007-2008 yıllarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde ve İstanbul’da bazı Adsız Alkolikler grupları ile çok sayıda sinematerapi grup oturumu yürüttü. Doktora tezinde ise Prof.Dr. Faruk Gençöz’ün danışmanlığı ve Doç.Dr. Özden Bademci’nin yardımcı danışmanlığında bağlanma travmasının duygu düzenleme üzerine etkilerini araştırdı. Sokakta yaşamış veya çalıştırılmış çocukların duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan grup çalışmaları yürüttü. 

Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında süpervizörlük yapmıştır. Klinik Psikoloji lisansüstü programları kapsamında, özellikle duygu düzenleme, bilinçli farkındalık (mindfulness), öz-şefkat, gelişimsel travma ve bağlanma travması konularında yüksek lisans tezleri yönetmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlıdır (Bkz. www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf).

Klinik psikolog olarak psikolojik bozukluk tanısı almamış, güncel hayatına devam etmekte olan kişilere bireysel psikoterapi, sorun yaşayan kişi ve ailelerine sorunlarıyla ilgili psiko-eğitim ve psikolojik değerlendirme hizmetleri vermektedir. Psikiyatrist yönlendirmesi üzerine duygudurum ve kaygı bozuklukları konularında tanı almış kişilerle ise kişinin psikiyatristi ile işbirliği yaparak psikoterapi uygulayabilir.

Bireysel psikoterapide, yetişkinlerle travma bilgisine dayalı psikodinamik terapi yaklaşımıyla çalışmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve uzman klinik psikologlara psikoterapi süpervizyonu vermektedir.

Dr. Pur’un psikoterapide kişilerle sıklıkla çalıştığı konular:

 • Duygusal farkındalık
 • Bedensel farkındalık (Duygunun bedende yarattığı duyumları fark etme becerisi)
 • Duygu ifadesi (Duygunun sözel olarak ifade edilmesi, talep etme becerileri vb.)
 • Duygu düzenleme
  • İlişkisel sorunlar
  • Özgüven, çekingenlik, girişkenlik vb.
  • Mutsuzluk, çökkünlük
  • Kaygıyı yatıştırma
  • Stres yönetimi
  • Kayıp ve yas süreçleri
  • Psikosomatik sorunlar (Sebebinin fizyolojik olmadığı tıp doktorları tarafından belirlendikten sonra psikologa yönlendirilen bedensel şikayetler. Kaygı veya strese bağlı ağrı, gastrit, migren, fibromiyalji, nevralji, sedef gibi hastalıkların fizyolojik tedavisine ek olarak psikolojik destek)