Psikoterapi Süpervizyonu

Psikoterapi Süpervizyonu

26/01/2014 Kapalı Yazar: ipek

Dr. Pur, klinik psikoloji yüksek lisans ders aşamasını tamamlamış öğrenciler ve uzman klinik psikologlar için bireysel veya grup psikoterapi süpervizyonu hizmeti sağlanmaktır. Süpervizyon verdiği psikoterapi yaklaşımı, duygu odaklı bilişsel davranışçı terapi, farkındalık ve kabul terapileri, bilinçli farkındalık  (mindfulness) ve varoluşçu psikoterapi yaklaşımlarını içeren bütüncül bir bakış açısıdır.

Bireysel süpervizyon, 50 dakikadır ve haftada bir sıklıkla bir olgunun takibi şeklinde sürdürülür. Grup süpervizyonu ise 4 kişilik bir grup ile haftada bir sıklıkla yapılır ve 10 dakikalık bir arayla birlikte 3 saat sürer. Grup süpervizyonunda da süpervizyon alan terapistler bir olguyu süpervizyon alarak takip ederler.