Aşk, Bağlılık ve Cinsellik

Aşağıdaki videoda çok iyi bir araştırmacı ve iyi bir konuşmacı olan sosyal antropolog Helen Fisher aşkın gelmişini geçmişini anlatıyor. Neydik, ne olduk ve ilerde ne olacağız konusunda güzel çıkarımlar. Evlilikler eskisi gibi değil, sadakatsizlik çok arttı, evliliklerin %50 si boşanmaya gidiyor gibi mitlerin doğrularını yanlışlarını öğrenmek için izleyebilirsiniz. Evet evlilikler eskisi gibi değil. Evet sadakatsizlik diye bir gerçek var ama zaten hep vardı. Hayır henüz Türkiye’de boşanma %50lere ulaşmadı.

Helen Fisher diyor ki, avcı toplayıcı toplumda eve gelen aylık gıdanın %80’ini kadın getiriyordu çünkü erkek her gün bir hayvan avlıyamıyordu. Sonra saban keşfedildi, seri ekilip biçilmeye başlanıldı ve kas gücünün önemi arttı. Erkeğin eve getirdiği gıdanın yüzdesi artınca da anaerkil toplum ataerkil topluma dönüşmeye başladı. Kadınlar eve kapatıldı. Yüzyıllardır süren bu trend son 100 yıldır, özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrası erkek nüfusu azalınca, değişmeye başladı. Kadınların iş gücüne dönüşü hızlandı ve özellikle insan ilişkilerine dayalı iletişim ve yönetim sektörlerinde (basın-yayın, akademi, eğitim, reklam vb.) kendilerini göstermeye başladılar. Bu da ilişkilerin yapısını yine değiştirmeye başladı, evliliklerden beklentiler değişti. Eve giren ekmek yine %50 kadın, %50 erkek tarafından olmaya başlayınca bütçe, ev işleri, sorun çözümü, sınırlar vs. konularında hep yeni kurallar bulunması gerekiyor. İşler eskisi gibi değil, izleyelim bilinçlenelim.