İpek Pur, klinik psikolog ve psikoterapisttir. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Psikoloji lisans eğitimi sırasında sosyoloji yan dal lisans programını da tamamladı. ODTÜ’de klinik psikoloji yüksek lisansını 2009 ve klinik psikoloji doktora eğitimini 2015 yılında tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve sistemik çift-aile terapisi üstüne eğitimler aldı. Doktora tez araştırması sırasında bağlanma travması ve gelişimsel travma konuları üzerine çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarında, beden psikoterapisi (body-oriented psychotherapy) üzerine Prof. Dr. Amara Eckert’ten uygulamalı bir eğitim aldı. Halen dinamik terapiler ile ilgili eğitim ve süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

2009-2019 yılları arası İstanbul’da Maltepe Üniversitesi, Galata Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi psikoloji bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programlarında ders verdi ve özellikle bağlanma, duygu düzenleme ve gelişimsel travma konularında yüksek lisans tezleri yönetti. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MAU SOYAC) sivil toplum ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde risk altındaki çocuklar, gençler, aileleri, sosyal çalışmacılar ve kurum çalışanlarına yönelik araştırma ve geliştirme projelerinde görev aldı.

13 yıldır İstanbul ve Ankara’da psikoterapi merkezleri ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalıştı. 2018 yılında Pür Psikoloji‘yi kurdu ve halen burada yetişkinlere yönelik psikanalitik yönelimli psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.