Skip to content

Hakkında

foto ipek

Klinik Psikolog Doktor İpek Güzide Pur, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) psikoloji bölümünden mezun oldu. Psikoloji lisansının yanı sıra sosyoloji yandal programını tamamladı. Sonrasında ODTÜ Klinik Psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca bilişsel davranışçı terapi ve psikanalitik terapiler üzerine kapsamlı bir kuramsal eğitim aşamasından sonra ODTÜ Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde (UYAREM) iki yıl süreyle psikoterapi yaparak bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik terapi  süpervizyonlarını Prof. Dr. Nuray Karancı, Prof. Dr. Tülin Gençöz ve Prof. Dr. Faruk Gençöz’den aldı. Çift terapisi alanında ise doktora programı kapsamında ve ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan sistemik aile terapileri üzerine teorik eğitim ve süpervizyon aldı. 

Yüksek lisans ve doktora tezleri TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından desteklendi. Yüksek lisans tezini Prof. Dr. Faruk Gençöz danışmanlığında, alkol bağımlılığı tedavisinde bir psikoterapi tekniği olarak sinematerapi kullanımı üzerine yaptı. Doktora tezinde ise Prof. Dr. Faruk Gençöz’ün danışmanlığı ve Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci’nin yardımcı danışmanlığında bağlanma travmasının duygu düzenleme üzerine etkilerini araştırdı. Sokakta yaşamış veya çalıştırılmış çocukların duygusal farkındalık, duygunun kabulü, duygu ifadesi ve duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan grup çalışmaları yürüttü. 

Bireysel psikoterapide, 16 yaş ve üzeri yetişkinlerle çalışmakta ve duygu odaklı bilişsel davranışçı terapi ve bilinçli farkındalık (mindfulness) yöntemlerini kullanmaktadır. Aynı zamanda psikanalitik kişilik gelişimi ve psikopatolojisi kuramlarını temel kabul ederek çalışmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve uzman klinik psikologlara bu yaklaşım ile psikoterapi süpervizyonu vermektedir.

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans programında “görüşme teknikleri” ve “kişilik kuramları”; klinik psikoloji yüksek lisans programında ise “klinik değerlendirme” ve “klinik uygulama ve süpervizyon” derslerini vermektedir. Bunun yanı sıra, özellikle duygu düzenleme, mindfulness, öz-şefkat, gelişimsel travma ve bağlanma travması konularında yüksek lisans tezleri yönetmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlıdır (Bkz. www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf). Klinik psikolog olarak psikolojik hastalık tanısı almamış, güncel hayatına devam etmekte olan kişilere psikolojik değerlendirme, bilişsel davranışçı terapi, sorun yaşayan kişi ve ailelerine sorunlarıyla ilgili psiko-eğitim hizmetleri vermektedir. Bir psikiyatristin yönlendirmesi üzerine psikolojik hastalık tanısı almış kişilerle ise kişinin psikiyatristi ile işbirliği yaparak psikoterapi uygulayabilir.

Dr. Pur’un psikoterapide kişilerle sıklıkla çalıştığı konular:

 • Duygusal farkındalık
 • Bedensel farkındalık (Duygunun bedende yarattığı duyumları fark etme becerisi)
 • Duygu ifadesi (Duygunun sözel olarak ifade edilmesi, talep etme becerileri vb.)
 • Duygu düzenleme
  • Mutsuzluk, çökkünlük
  • Kaygıyı yatıştırma
  • Stres yönetimi
  • Öfke yönetimi
  • Kayıp ve yas süreçleri
  • Psikosomatik sorunlar (Sebebinin fizyolojik olmadığı tıp doktorları tarafından belirlendikten sonra psikologa yönlendirilen bedensel şikayetler. Kaygı veya strese bağlı ağrı, gastrit, migren, fibromiyalji, nevralji, sedef gibi hastalıkların fizyolojik tedavisine ek olarak psikolojik destek)