“My Stroke of Insight”

My stroke of insight, bir TED konferansı (Yazıya dökülmüş hali de Türkçe seçimle sitede mevcut). TED (technology,entertainment, design) her yıl dünyanın önde gelen düşünür ve uygulayıcılarını(?doer) 18 dakika içinde hayatlarının konferansını vermeye davet eden ve bu konferansta “yaymaya değer fikirler”ini (ideas worth spreading) paylaşmaları için fırsat veren bir organizasyon.

Bağlantıdaki konuşmacı nöroanatomist Jill Bolte Taylor, abisi şizofren olduğundan sinir sistemini incelemek için bu konuda uzmanlaşmış bir bilim insanı ve 18 dakikalık konferansında 37 yaşındayken yaşadığı felç deneyimini anlatıyor. Evrenle bütünleşme ve onun deyimiyle “Nirvana’ya ulaşma” deneyimini birinci ağızdan bir bilim insanından dinlemek çok zevkli. Farklı dinlerde dünyanın farklı yerlerinde farklı adlarla işlenmiş olan şeyin aslında aynı şey olması pek de şaşırtıcı değil.