Psikodinamik psikoterapi, terapiye gelen kişinin aklına gelen her şeyi terapistine anlatmasını temel alan bir konuşma terapisidir. Bu terapi sürecinde, kişinin kendini farkında olmadan kısıtladığı birtakım tekrarlayan davranış ve düşünme biçimlerinin bilinçli hale gelmesi; benliğinin güçlenmesi ve bu yolla dış gerçekliği daha iyi karşılarken içsel gerilimleri daha iyi yönetebilmesi; kişinin ihtiyaç ve isteklerinin daha farkında olması ve bunları karşılamak üzere terapistin eşliğinde çalışması hedeflenir. Psikodinamik psikoterapi, haftada bir veya iki sıklıkla yüz yüze yapılır. Seans süresi 45 dakikadır.

Sıklıkla Çalışılan Konular

Mutsuzluk, çökkünlük, kaygı gibi zorlayıcı duygu ve düşünce durumlarıyla başa çıkma

İlişkisel çatışmalar (Sevgililik, arkadaşlık, akrabalık ilişkilerindeki çatışmalar)

Kayıp ve yas süreçleri

Geçiş süreçleri (Göç, ayrılık, boşanma, yeni evlilik, çocuk sahibi olmak gibi hayattaki dönüm noktalarında başa çıkma)

Bireysel ihtiyaçlar ve istekler hakkında farkındalık, kendini etkili ifade edebilme ve buna benzer bireyin içsel sorunları

Uzaktan Çevrimiçi (Online) Psikoterapi

Psikoterapi süreci, terapiye başvuran kişinin yaşadığı şehirde psikoterapist bulunmaması veya Türkçe psikoterapi alma imkanı bulunmaması gibi durumlarda uzaktan çevrimiçi olarak yürütülebilmektedir. Uzaktan psikoterapi için kişinin gizliliğini sağlayabileceği, özgürce konuşabileceği ve seansın bölünmeyeceği sessiz bir oda, görüntülü görüşme yapabileceği bir araç (Bilgisayar veya tablet) ve yüksek hızlı bir internet bağlantısı (Fibernet, 4G gibi) gereklidir.

* Klinik Psikolog görev ve sorumluluklarının tanımlandığı 22/05/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.