Süpervizyon

 

Dr. Pur, travma bilgisine dayalı psikodinamik terapi yöntemi için bireysel psikoterapi süpervizyonu vermektedir. Bireysel süpervizyon, elli dakikadır ve haftada bir sıklıkla bir olgunun takibi ile sürdürülür. Dr. Pur, grup süpervizyonunu sadece üniversitelerin klinik psikoloji programları kapsamındaki “klinik uygulama ve süpervizyon” dersleri içinde vermektedir. Bu grup süpervizyonları ise dört kişilik gruplar halinde olup haftada bir toplam üç saat sürmekte ve her bir eğitim terapisti kırk beş dakika süre içinde bir vakası için süpervizyon almaktadır.